The world leader in the science of skin care
ADF 肌零因子 (抗皱因子)除皺術後 肌齡翻轉

ADF肌零因子-ITC Peptide(独家专利胜肽)是国家型长期产学合作计画重点发展项目,国立海洋大学顶尖研究团队10年以上研究成果,具独家抗老应用专利成分。

 

ADF肌零因子系列建议可用注射肉毒、玻尿酸、与电波拉提疗程后使用!

TOP